Liiketoimintasuunnitelma studio hiekkamaalaus

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1 YHTEENVETO PROJEKTISTA

Hankkeen tavoitteena on avata hiekkamaalaamostudio toteuttamaan erilaisia ​​palveluja lapsille ja aikuisille tarkoitetun lisäkoulutuksen alalla. Tärkein tulolähde on maksu kursseille osallistumisesta.

Projektin sijainti on Don Rostov. Studion avaamiseksi vuokrataan huone ostoskeskuksesta. Hiekkamaalausstudio asettaa itsensä luovaksi tilaksi, jossa yhdistyvät koulutus, kehitys ja taideterapia. Studion enimmäiskapasiteetti on 72 henkilöä, ohjelmien lukumäärä on 8 ja kokonaispinta-ala on 50 m2.

Kohderyhmä - eri-ikäiset ihmiset, jotka pyrkivät luovaan kehitykseen. Hinta-segmentti on keskitasoinen.

Yrityksen tärkeimmät edut: lasten lisäkoulutuspalvelujen suuri kysyntä; viranomaisten mahdollinen tuki yrityksen perustamisessa; uusi toimiala, heikko kilpailu; sosiaalisesti suuntautunut yritys; luova ja monipuolinen liiketoiminta; mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen ja ylimääräinen tulolähde. Kohtaamasi vaikeudet: uuden suunnan matala suosio väestön keskuudessa; pätevien työntekijöiden valinta.

Alkuinvestointi on 330 000 ruplaa. Sijoituskustannuksilla pyritään varustamaan studio, hankkimaan laitteita, hankkimaan tarvikkeita ja hankkimaan käyttöpääomaa, joka kattaa alkuvaiheiden tappiot. Suurin osa tarvittavista investoinneista on laitteiden hankintaa - 30%. Omia varoja käytetään hankkeen toteuttamiseen.

Taloudelliset laskelmat kattavat hankkeen viiden vuoden toimintajakson. Laskelmien mukaan alkuinvestointi kannattaa kuudetta työkuukautta. Nettovoitto suunnitellun myyntimäärän saavuttamisen jälkeen on 465 500 ruplaa. Myynnin tuotto ensimmäisenä toimintavuonna on 27, 8%. Taloudellinen suunnitelma perustuu optimistiseen ennusteeseen. Hankkeen suorituskyvyn integroidut indikaattorit on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Hankkeen keskeiset suoritusindikaattorit

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

6

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

6

Nettoarvo (NPV), hiero.

617 520

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

132, 06%

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

33, 08%

Kannattavuusindeksi (PI)

1, 87

2 TEOLLISUUDEN JA YRITYKSEN KUVAUS

Tällä hetkellä Venäjä päivittää lasten lisäkoulutuksen markkinoiden kehitystä. Jatkokoulutuksen saatavuuden parantaminen on yksi kansallisen koulutuksen kehittämisen painopistealueita. Tilastojen mukaan lisäkoulutusta saavien lasten osuus Venäjällä on 49%. Liittovaltion tavoiteohjelmassa "Lasten täydennyskoulutuksen kehittäminen Venäjän federaatiossa vuoteen 2020 asti" määrätään indikaattorin kasvusta tasolle 70-75%. Näiden tavoitteiden mukaisesti jatkokoulutuksen markkinat kehittyvät. Markkinavolyymi oli vuoden 2015 alussa 231, 4 miljardia ruplaa, ja se kasvoi 18, 5% vuoden aikana. Kasvutekijöinä olivat luonnollisten markkinoiden määrän kasvu ja palveluiden kustannusten nousu.

Nykyään jatkokoulutuksen markkinat ovat aktiivisessa kasvuvaiheessa. Samaan aikaan markkinoille on ominaista toisaalta epätasapaino ja toisaalta erittäin kilpailukykyinen monissa ohjelmissa. Markkinoiden pääongelma on pieni yksityisyrityksen osuus, joka on vain 3–5 prosenttia organisaatioiden kokonaismäärästä. Strategisten aloitteiden virasto yksilöi joukon esteitä, jotka haittaavat lasten lisäkoulutuksen markkinoiden kehitystä:

- valtion tilastollisen kirjanpidon puute teollisuudessa

- liiallinen vaatimus sääntelyasiakirjoissa (SanPinakh)

- monimutkainen lupamenettely

- pätevän henkilöstön puute

- vähäinen tietosisältö ja teollisuuden yksiköiden pirstoutuminen

- korkea verorasitus;

- täydennyskoulutuksen ja työntekijöiden täydennyskoulutusohjelmien puute täydennyskoulutuksen alalla.

Tämä projekti on tarkoitus toteuttaa Donin Rostovissa, joten on tarpeen analysoida jatkokoulutuksen paikallisia markkinoita.

Rostovin alueen asukkaiden kysely osoitti, että 65% vastaajista ei ole tyytyväisiä lasten täydennyskoulutusta tarjoavien organisaatioiden määrään. Lähes 67% vastaajista ilmaisi tyytymättömyytensä palvelujen valinnan kriteeriin. Suurin tyytymättömyysaste on Donin Rostovin ja Bataiskin asukkaiden keskuudessa, mikä liittyy korkeampiin laadukkaiden palveluiden pyyntöihin täydennyskoulutuksen alalla.

Siksi kysely paljasti, että alueen väestö on kiinnostunut lasten lisäkoulutuksen markkinoiden laajentamisesta.

Yksi uusista tarjouksista näillä markkinoilla on hiekkamaalausstudio. Ytimessä hiekkamaalausstudio yhdistää koulutus-, kulttuuri- ja hyvinvointialueet. Ensinnäkin lapsille opetetaan tällaisessa studiossa hiekkamaalausta; toiseksi, pelejä ja viihdettä käytetään oppimisprosessissa, joka yhdistää tällaisten studioiden toiminnan kulttuurisen vapaa-ajan organisointiin; kolmanneksi, hiekkamaalaukseen viitataan taideterapiana, jonka tarkoituksena on lievittää emotionaalista stressiä, estää ja vähentää ahdistusta, pelkoja, impulsiivisuutta ja harmonisoida sisäistä tilaa.

Tämä on suhteellisen uusi toimiala, joten oma markkinarako on käytännössä ilmainen. Hiekkamaalausstudio on houkutteleva, sosiaalisesti suuntautunut yritys.

Hiekkamaalaamostudion etuihin kuuluvat:

- lasten lisäkoulutuspalvelujen suuri kysyntä

- viranomaisten mahdollinen tuki yrityksen perustamisessa;

- uusi toimiala, heikko kilpailu

- sosiaalisesti suuntautunut liiketoiminta

- luova ja monipuolinen liiketoiminta

- mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen ja ylimääräinen tulolähde.

Tällä hetkellä ainoa piirtostudio toimii Donin Rostovissa. Miljoonaa kaupunkia kohti lasten lisäkoulutuksen markkinakapasiteetti on paljon suurempi, mikä antaa meille mahdollisuuden puhua tällaisen yrityksen kehittämismahdollisuuksista.

3 TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Hiekkamaalausstudio tarjoaa lapsille ylimääräisiä koulutuspalveluita, joiden tavoitteena on taiteellinen ja esteettinen kehitys. Monet asiantuntijat suosittelevat hiekkamaalaamista ainutlaatuiseksi rentouttavaksi ja meditatiiviseksi tekniikaksi, jolla on myönteinen vaikutus ihmisen psykologiseen ja emotionaaliseen tilaan. Hiekkaa pidetään tehokkaana psykoterapeuttisena materiaalina, joka voi kehittää mielikuvitusta, rauhoittaa ja innostaa. Hiekka on erityisen hyödyllinen lapsille, koska sen avulla he voivat ilmaista toiveensa, tunteensa, pelkonsa. Ikäryhmästä riippuen hiekkaterapiaohjelma keskittyy eri toimintoihin.

  1. Ryhmä “Äiti ja lapsi” - kahden vuoden ikäisille lapsille tarkoitetut luokat on tarkoitettu hienomotoristen taitojen kehittämiseen, liikkeiden koordinointiin; lapsen älyllisen ja emotionaalisen alueen kehitys; suhteiden yhdenmukaistaminen vanhempien kanssa;

  2. Ryhmä 3–4-vuotiaille lapsille - ohjelma on suunnattu älykkyyden, huomion, mielikuvituksen ja ajattelun kehittämiseen; lapsuuden pelkojen ja epävakauden estäminen; luovan toiminnan tuntemus, luovan ajattelun kehittäminen.

  3. Ryhmä 5–7-vuotiaita - ohjelma on tarkoitettu esikoululaisille. Tavoitteena on valmistaa lapsia koulukuormiin, joten ohjelma tarjoaa älykkyyden, muistin, huomion, puheen, mielikuvituksen kehittämistä; emotionaalisen stressin poistaminen; tutustuminen taiteelliseen toimintaan; visuaalisten taitojen muodostuminen; itseluottamuksen kehitys.

  4. Ryhmä 8-12-vuotiaat - ohjelma keskittyy erilaisten tunteiden tutkimiseen ja lapsen tunnetilan ymmärtämiseen. Se tarjoaa psyko-emotionaalisen stressin poistamisen.

  5. Ryhmä 13-vuotiasta - Ohjelma on tarkoitettu stressin, itsetuntemuksen, henkilökohtaisen kasvun voittamiseen, psykologisen tilan ylläpitämiseen, luovaan itsensä toteutumiseen.

  6. Hiekkahoito raskaana oleville naisille - normalisoi emotionaalisen taustan, lievittää emotionaalista stressiä, vähentää impulsiivisuutta, ahdistusta, parantaa naisten ja lasten henkistä tilaa, kehittää kykyä hoitaa tilansa hengityksen ja lihasten rentoutumisen avulla.

  7. Hiekkamaalauspaja on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat oppia hiekkamaalaustekniikoita.

  8. Yritystoiminnan koulutus myötävaikuttaa työntekijöiden omistajuuden tunteen muodostumiseen yleisessä organisaatiokulttuurissa; lievittää jännitystä joukkueessa; jonka tarkoituksena on luoda ystävällinen ilmapiiri joukkueessa.

Tässä hankkeessa on tarkoitus luoda kaikki luetellut tutkimusalueet. Laaja palveluvalikoima ei vaadi suuria kustannuksia - on tärkeää kehittää huolellisesti ohjelma jokaiselle ryhmälle.

Hiekkamaalausstudiossa on myös kyky tarjota lisäpalveluita: esiintyminen hiekkashowilla, videoterveiden luominen hiekkashow-muodossa, studiotilojen vuokraus syntymäpäiväjuhlia varten.

Yritystoiminnan kehittämisessä voit täydentää keramiikkapajan, taidestudion jne. Palveluvalikoimaa.

Tavallisten studiopalvelujen hinta vaihtelee välillä 400-600 ruplaa ohjelmasta riippuen. Keskimääräinen yhden istunnon kesto on 1 tunti. Ryhmän koko on 6-8 henkilöä.

Hiekkamaalausstudio tarjoaa myös tilauksia, joiden avulla voit ostaa täyden hiekkahoidon kurssin 20%: n alennuksella.

4 MYYNTI JA MARKKINOINTI

Hiekkamaalaamostudion kohderyhmä ovat luovaan kehitykseen pyrkivät erilaiset ihmisryhmät. Eri ikäisten ohjelmien läsnäolo antaa sinun tavoittaa suuren yleisön.

Hiekkamaalaamostudion mainostamiseen sopivin on ulkomainonta samoin kuin mainonta Internetissä. Koska tämä alue on ilmestynyt suhteellisen äskettäin ja on kuluttajille vähän tiedossa, mainonnan tulisi keskittyä hiekkamaalauksen suosimiseen. Tätä varten on tarpeen osallistua erilaisiin teemafestivaaleihin, lastenjuhliin, järjestää mielenosoituksia, järjestää avoimia mestarikursseja ja sponsoroida julkisia tapahtumia.

Tällaisten instituutioiden markkinointipolitiikan päätavoite on luoda kanta-asiakaskanta, koska studion menestys riippuu siitä. On mahdollista muodostaa asiakaskunta ja saavuttaa asiakasuskollisuus kehittämällä tarjous- ja alennusjärjestelmää. Esimerkiksi “ilmainen oppitunti” -kampanja, jota tarjotaan asiakkaille, jotka ovat käyneet 7 luokkaa peräkkäin; säännöllisille asiakkaille tarjottu kumulatiivisten alennusten järjestelmä; ”ensimmäinen oppitunti ilmainen” -kampanja, jonka avulla voit houkutella uusia kävijöitä; alennus postitusta varten sosiaalisissa verkostoissa ja niin edelleen.

Hiekkamaalaamostudion ensimmäisinä kuukausina tarvitaan mainoskampanja. Tätä varten on tarkoitus jakaa mainoslehtisiä, ilmoittamalla ilmoituksia hississä. Tämän tyyppisen mainonnan budjetti on noin 10 000 ruplaa. On myös tarkoitus järjestää demonstraatio - hiekkashow (ostoskeskukset tai "perhe" kahvilat ja ravintolat sopivat alustaksi) ilmaisen luokan kanssa. Tämä on tehokas mainonnan muoto, mutta sen hinta on noin 30 000 ruplaa. Tämän mainostyökalun etuihin kuuluvat tehokas vetovoima tuotteeseen / palveluun, korkea muistaminen, lisääntynyt kysyntä, positiivisen imagoyhtiön muodostaminen yrityksestä, emotionaalisen yhteyden luominen yleisölle.

Sinun on myös luotava ryhmä tai profiili suosituissa sosiaalisissa verkostoissa. Ryhmän tai profiilin täyttämisen tulisi olla monipuolista, sisältämättä paitsi organisatorisia näkökohtia ja studiopalvelujen mainontaa, myös sisältää hyödyllistä tietoa - nämä voivat olla kiehtovia videoita, jotka osoittavat taiteilijoiden taitoja hiekassa, koulutusvinkkejä, artikkeleita hiekkahoidon eduista jne. . Käytäntö osoittaa, että tarjoamalla yritykselle hyödyllistä ja mikä tärkeintä, ilmaista tietoa, lisätään potentiaalisten asiakkaiden uskollisuutta. Sosiaalisten verkostojen kautta on kätevää toteuttaa erilaisia ​​kampanjoita ja bonusohjelmia, jotka mainittiin edellä. Mainostamiseen sosiaalisissa verkostoissa on asetettu 10 000 ruplan budjetti.

Siten mainonnan kustannukset ovat noin 50 000 ruplaa.

Menekinedistämisvälineitä on käytettävä kokonaisvaltaisesti - silloin mainonta antaa nopeimman ja tehokkaimman tuloksen.

Ryhmän 1 oppituntiaika on 60 minuuttia (kun opettaja on valmistellut yleisöä oppituntiin). Jos sinulla on kaksi luokkahuonetta ja 10 tunnin studiotyön aikataulu päivässä, voit johtaa keskimäärin 12 oppituntia, joissa on 6 henkilöä ryhmässä. Yhden oppitunnin hinta on keskimäärin 500 ruplaa. Näiden tietojen perusteella suunniteltu myynti kuukaudessa on: 12 * 6 * 500 * 30 = 1080000 (ruplaa).

5 TUOTANNOSUUNNITELMA

Hiekkamaalaamostudion avaaminen sisältää seuraavat vaiheet:

1) Rekisteröinti valtion elimissä. Art. Liittovaltion lain "Koulutus Venäjän federaatiossa" 91 §: ssä tarkoitettua lisäkoulutusta varten tarvitaan lupa. Koulutustoiminnan lisensointia koskeva säännös sisältää joukon vaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon hiekkamaalaamostudion järjestämisessä:

- huoneen tulisi olla sopiva koulutustarkoituksiin kaikkien vahvistettujen standardien (huoneiden lukumäärä ja vähimmäispinta-ala, erillisen sisäänkäynnin jne.) kannalta. Nämä tiedot löytyvät SNiP: stä ja SanPiN: stä. Sen on myös noudatettava kaikkia palo- ja saniteettiturvallisuusstandardeja (korjaus suositeltujen materiaalien avulla, palohälytys, palonsammutusvälineet, asianmukainen valaistus, mukavat lämpöolosuhteet jne.);

- kiinteistön nimikeasiakirjat;

- huonekalujen ja laitteiden on oltava terveysstandardien ja turvallisuuskriteerien mukaisia;

- valtion standardien mukaisten koulutusohjelmien saatavuus sekä alustava aikataulu ja tiedot opetushenkilökunnasta. Opettajilla tulee olla dokumentoitu profiili- ja pätevyyskoulutus.

Valtion lisenssimaksu on 6 000 ruplaa.

Liiketoiminnan harjoittamiseksi rekisteröidään yksinkertaisella verotusjärjestelmällä varustetut omaisuuserät (”tulot” 6 prosentilla). Toimintotyypit OKVED-2: n mukaan:

85.41 - muu lisäkoulutus lapsille ja aikuisille, ei sisälly muihin ryhmiin;

93.29 - muu viihdetoiminta;

2) sijainti ja toimiston valinta. Toisin kuin useimmat liiketilat, sijainti ei ole niin tärkeä maalaamon studiossa. Se voi olla joko toimisto ostos- ja viihdekompleksissa tai kaupungin keskustassa tai makuutila. Voittava studiosijoitteluvaihtoehto on rakennus, joka sijaitsee lastentarhojen ja koulujen lähellä, jossa studion kohderyhmä on läsnä. Tärkeintä on valita huone, joka täyttää kaikki vaatimukset. Huonetta valittaessa on kiinnitettävä huomiota valaisiin, saniteettitilaan, kylpyhuoneen saatavuuteen ja muihin teknisiin ominaisuuksiin.

Hiekkamaalaamostudion järjestämiseksi tarvitaan useita erillisiä huoneita:

- viihtyisellä odotusalueella varustettu sali, jossa on ripustimet tai kaapit vaatteille ja irrotettaville kengille; sohvat tai juhlat kengänvaihtoon ja odottamiseen;

- Tilojen, joissa luokat pidetään, tulee olla valoisia ja varustettu kaikilla oppimisprosessin kannalta tarpeellisilla materiaaleilla. Työpöydät, jotka koostuvat työpinnasta, irrotettavasta hiekkalaatikosta, osastoista työkalujen säilyttämistä varten. Luokkahuoneessa on suositeltavaa käyttää yksinkertaisia ​​päällysteitä, koska puhdistus tehdään jokaisen oppitunnin jälkeen. Kannattaa harkita luovien materiaalien säilyttämistä varten tarkoitettujen kaapien olemassaoloa, jotka turvallisuussyistä olisi lukittava;

- Kylpyhuone, jossa on lastenallas.

Siten vaadittu kokonaispinta-ala on 50 m2 - tämä pinta riittää kahdelle pienelle luokalle, aulalle ja teknisille tiloille.

Tämän hankkeen toteuttamiseksi on tarkoitus vuokrata 50 m2: n toimisto kauppakeskuksessa Rostov-na-Donissa. Tällaisen kunnostetun rakennuksen vuokrakustannukset ovat 50 000 ruplaa. Suunniteltiin sijoittaa 2 luokkahuonetta, joista kummankin pinta-ala on 15 m2, sali, jossa on vastaanotto - 10 m2, ja kotitalouksien tilat. määränpää, kokonaispinta-ala 10 m2. Yksi yleisö on tarkoitettu nuoremmille ryhmille, toinen on tarkoitettu murrosikäisille ja aikuisille.

Koska vuokranantaja vuokraa tilat korjattavaksi, korjauskustannuksia ei tarvita. Kyltin tai näyttelyn suunnitteluun on osoitettu 10 000 ruplaa.

  1. Rekrytointi. Hiekkamaalaamostudiossa pätevän henkilöstön saatavuus on yksi pääparametreista, joten sinun tulee lähestyä henkilöstövalintaa huolellisesti. Pääongelma tällaisen laitoksen avaamisessa on juuri pieni määrä asiantuntijoita. Hiekkataiteilijoita ja hiekkahoitoa tuntevia psykologeja on vaikea löytää. Siksi on suositeltavaa osallistua rekrytointiin liiketoiminnan suunnittelun vaiheessa. On suositeltavaa, että hiekkamaalaamostudion opettajilla on pedagoginen tai psykologinen koulutus. On huomattava, että koulutusohjelmia laadittaessa tarvitaan tietoa sekä luovan kentän että psykologisen ja pedagogisen kentän suhteen, koska hiekkamaalaus asetetaan taiteen hoidon muotoon.

  2. Laitteiden hankinta. Opetusprosessin järjestämiseksi studiossa tarvitaan erityisvälineet: kevyt pöytä tai tabletti sekä erityinen hieno hiekka. Pöydillä tai tableteilla maalaamiseksi hiekalla tulisi olla täysi lupapaketti. On tärkeää, että työpaikat sijoitetaan siten, että ne eivät ole alttiina suoralle auringonvalolle.

Valmislaitteiston, joka koostuu yhdestä ammatillisesta (opettaja) taulukosta ja 6 opiskelijoille tarkoitetusta kevyestä pöydästä, hinta ei ylitä 50 000 ruplaa.

Siten kahden luokan laitteisiin, jotka tarjoavat 6 työpaikkaa, tarvitaan noin 100 000 ruplaa.

6 ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Hiekkamaalaamostudion työaika on klo 10.00-20.00.

Studion toiminta edellyttää, että muodostuu seuraavien työntekijöiden henkilöstö: opettajat, järjestelmänvalvojat, kirjanpitäjä, siivooja. Päähenkilöstö on opettajia, koska koulutusprosessin ilmapiiri ja kokonaisen kuvan vaikutelmat studiosta riippuvat heidän ammattitaidostaan ​​ja sosiaalisuudestaan. Valmistetun toteutussuunnitelman perusteella hiekkamaalausstudion on palkattava 3 opettajaa (on suotavaa, että nämä ovat asiantuntijoita, joilla on erilaiset erikoistumiset - taidetta, pedagogista ja psykologista koulutusta. Tämä auttaa koulutusohjelman valmistelussa ja ottaa huomioon hiekkahoitojaksojen erityispiirteet). Opettajien aikataulu riippuu ryhmien aikataulusta ja käyttöasteesta.

Ylläpitäjien asemaan kuuluu vuorotyö - 2 - 2, joten sinun on palkattava kaksi työntekijää. Ylläpitäjän vaatimuksia rajoittaa korkea kurinalaisuus, vastuullisuus ja sosiaalisuus. Heidän tehtäviinsä sisältyy puheluiden ja kirjeiden vastaanottaminen, luokkien asiakkaiden nauhoittaminen, ryhmien muodostaminen, luokkien ajoittaminen, ryhmien ylläpito sosiaalisissa verkostoissa, studion varustaminen tarvittavien laitteiden kanssa.

Siivoojan ja kirjanpitäjän oletetaan suorittavan osa-aikatyön.

Tarvitaan myös studion päällikkö, joka hoitaa johtajan tehtävät. Koko henkilöstö on hänen alaisuudessaan, hän tekee päätöksen työntekijöiden palkkaamisesta, rakentaa markkinointipolitiikan, on vuorovaikutuksessa vastapuolen kanssa.

Kokonaispalkkarahasto on 110 000 ruplaa ja vakuutusmaksut huomioon ottaen - 143 000 ruplaa kuukaudessa.

Taulukko 2. Henkilöstö ja palkanlaskenta

Työnimike

Palkka, RUB

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

hallinnollinen

1

Järjestelmänvalvoja (vuoroaikataulu)

15000

2

30000

2

Kirjanpitäjä (etänä)

7000

1

7000

3

pää

23000

1

23000

valmistus

4

opettajat

22000

3

66000

tytäryhtiö

5

Siivooja (osa-aikainen)

6000

1

6000

Yhteensä:

110 000, 00 ₽

Sosiaaliset vähennykset:

₽ 33 000, 00

Vähennykset yhteensä:

143 000, 00 dollaria

7 RAHOITUSSUUNNITELMA

Rahoitussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki hankkeen tuotot ja kulut, suunnitteluhorisontti on 5 vuotta.

Projektin aloittamiseksi sinun on laskettava investoinnin määrä. Tätä varten sinun on määritettävä kustannukset, jotka aiheutuvat tilojen järjestämisestä, laitteiden ostosta, tarvikkeiden alkuperäisestä ostosta ja käyttöpääoman muodostumisesta, jotka kattavat alkukausien tappiot.

Taulukko 3. Sijoituskustannukset

nimi

Määrä, hiero .

Kiinteistöt

1

Huonevarustus

10000

laitteet

2

Laitteisto

100000

3

Huonekalut ja sisustus

50000

Aineettomat hyödykkeet

4

Käynnistetään mainoskampanja

50000

5

Lisenssi ja rekisteröinti

10000

Lyhytaikaiset varat

6

Raaka-aineiden hankinta

10000

7

Lyhytaikaiset varat

100000

Yhteensä:

330 000 ₽

Muuttuvat kustannukset koostuvat hiekan maalausprosessissa käytettyjen materiaalien kustannuksista. Yhden oppitunnin hinta on 150 ruplaa.

Kiinteät kustannukset koostuvat vuokrasta, julkisyhteyslaskuista, palkkasummasta, mainoskuluista, veroista ja poistoista. Poistojen määrä määritetään lineaarisella menetelmällä, joka perustuu käyttöomaisuuden taloudelliseen pitoaikaan 5 vuotta. Kiinteisiin kustannuksiin sisältyy myös verovähennyksiä, joita ei esitetä tässä taulukossa, koska niiden määrää ei ole kiinteä, mutta se riippuu tulojen määrästä.

Taulukko 4. Kiinteät kustannukset

nimi

Määrä kuukausina, hiero.

1

vuokrata

50000

2

mainos

10000

3

Apuohjelmamaksut

7000

4

Puhelin ja Internet

3000

5

kuoletus

2500

6

Palkanlaskennan vähennykset

143000

7

muut

10000

Yhteensä:

225500

Siten määritettiin kiinteät kuukausikulut 225500 ruplaa.

8 SUORITUSTEN ARVIOINTI

Projektin takaisinmaksuaika 330 000 ruplan alkuinvestoinneille on 6-7 kuukautta. Hankkeen nettokuukausitulot suunnitellun myyntimäärän saavuttamisen jälkeen ovat 465 500 ruplaa. Suunnitellun myyntimäärän odotetaan saavuttavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä. Myynnin tuotto ensimmäisenä toimintavuonna on 32, 3%.

Чистая приведенная стоимости положительна и равна 617 520 рублей, что позволяет говорить об инвестиционной привлекательности проекта. Внутренняя норма прибыли превышает ставку дисконтирования и равна 33, 08%, а индекс доходности составляет 1, 87. Финансовый план составлен согласно оптимистичному прогнозу, который может реализоваться благодаря высокой загруженности курса.

9 ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Hankkeen riskikomponentin arvioimiseksi on tarpeen analysoida ulkoiset ja sisäiset tekijät. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat maan ja markkinoiden taloudelliseen tilanteeseen liittyvät uhat. Sisäiseen - organisaation johtamisen tehokkuus.

Laitoksen erityispiirteet määräävät seuraavat ulkoiset riskit:

- kilpailijoiden reaktio. Существуют различные учреждения, которые оказывают услуги дополнительного образования. Среди них – крупные, раскрученные центры, которые могут дополнить перечень своих услуг занятиями по рисованию песком, что грозит не только потерей части потенциальных клиентов, но даже вытеснением с рынка. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо формирование своей клиентской базы, постоянный мониторинг рынка, наличие программы лояльности клиентов;

- vuokrakustannusten nousu, joka aiheuttaa kiinteiden kustannusten nousun ja voi vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen. Снизить вероятность риска возможно при заключении договора долгосрочной аренды и выбором добросовестного арендодателя;

- снижение платежеспособного спроса. Так как расходы на дополнительное образование не относятся к категории первоочередных, они могут быть исключены в целях экономии семейного бюджета. Иными словами, при падении доходов населения, велика вероятность отказа от услуг студии рисования песком. Минимизировать этот риск можно при помощи скидочных акций и формирование программ лояльности. Однако полностью избежать этот риск невозможно в силу специфики предоставляемых услуг.

Sisäisiin riskeihin kuuluvat:

- Suunnitellun myynnin vastaaminen Tätä riskiä voidaan vähentää tehokkaalla mainoskampanjalla ja pätevällä markkinointipolitiikalla, johon sisältyy erilaisia ​​tarjouksia ja bonuksia;

- нехватка квалифицированных специалистов. Нивелировать этот риск позволит мониторинг сотрудников художественных школ, тщательный отбор сотрудников и выгодные условия работы, способные привлечь качественный персонал;

- снижение репутации заведения в кругу целевой аудитории при ошибках в управлении или снижении качества услуг. Riskiä voidaan vähentää seuraamalla jatkuvasti tuotteiden laatua, saamalla palautetta laitoksen asiakkailta ja toteuttamalla korjaavia toimenpiteitä.

10 ПРИЛОЖЕНИЯ

Evgenia Yurkina

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019

Suosittu Viestiä