Yrityksesi: kuinka avata koulutuskeskus

* Laskelmissa käytetään keskimääräisiä tietoja alusta alkavista sijoituksista:

1 000 000 ₽

tulot:

240 000 ₽

Nettotulos:

60 000 ₽

Takaisinmaksuaika:

12 kuukaudesta alkaen

Koulutuskeskukset ovat suosittuja liiketoiminta-alueita, joiden potentiaali näkyy vasta Venäjällä ja joille löytyy ilmaisia ​​ja kannattavia markkinarakoja. Mitä tarvitset avataksesi koulutuskeskuksen?

Yritysten nopea kehitys koulutus- ja koulutuskeskusten segmentissä on globaali suuntaus. Elinikäisen oppimisen käsite saa ihmiset käyttämään koulutuskeskusten palveluita koko elämänsä ajan - esiopetuksesta eläkeikään. Nykyaikaiset koulutusalustat mahdollistavat markkinoille pääsyn minimikynnyksen ja tarjoavat yritykselle hyvän kannattavuuden.

Mikä on moderni koulutuskeskus

Moderni koulutuskeskus on kattava liiketoiminta. Mieti sen toiminnan pääsuuntauksia.

Jos 10–15 vuotta sitten koulutuskeskus oli erikoistunut koulutusorganisaatio, joka harjoitti minkään toiminnan tai useiden siihen liittyvien toiminta-alojen opiskelijoiden koulutusta, nyt koulutuskeskus on itse asiassa koulutus- ja konsultointiyritys.

Moderni oppimisprosessi voi olla sekä ryhmä että yksilö. Yksilöllinen koulutusprosessi on lähempänä konsultointipalveluiden tarjontaa, jossa asiantuntijat harjoittavat koulutusta asiakkaan erityistehtävien mukaisesti. Myös ryhmäoppimisprosessi on tulossa lähemmäksi yksilöllistä oppimista, koska koulutusohjelmaa muutetaan joustavasti opiskelijoiden toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Koulutusohjelmista tulee tässä tapauksessa pyrkiä ratkaisemaan tiettyjä käytännön ongelmia, niitä on monia, kukin niistä ilmaisee erityisesti tietyn asiakasryhmän vaatimukset.

Toinen ero nykyaikaisessa koulutuskeskuksessa on, että sen asiakkaat eivät ole vain yksittäisiä opiskelijoita, vaan myös yritysrakenteita, jotka haluavat lisätä työntekijöidensä ammatillista koulutusta millä tahansa alueella. Tällaista työtä, kun koulutuskeskuksen asiakas on yritys, kutsutaan B2B-segmentiksi (business to business) ja se on tällä hetkellä koko koulutusalan päävoima, koska jos yksittäinen opiskelija maksaa koulutuksestaan ​​itsenäisesti ja sillä on siten rajoitetut taloudelliset resurssit, niin liiketoiminta on sellaisia ​​rajoituksia paljon vähemmän.

On myös huomattava, että koulutuskeskuksista on jo tullut pelkkää lisäkoulutusta, mutta myös ammattilaisten jatkuva seuralainen. Tieteellisen ja teknologisen kehityksen nopea kehitys ja tiedon kertyminen ympäri maailmaa eivät anna ammattilaiselle mahdollisuutta pysyä ajan tasalla kaikista nykyaikaisista suuntauksista. Toisaalta, nykyajan elämän vauhti ei jätä aikaa itsenäiseen kehitykseen, on paljon helpompaa käydä lyhytaikaisia ​​koulutuskursseja ja saada paras ammattitaidon osa, jonka ammatilliset opettajat ovat jo valinneet maailman kokemuksen ja käytettyjen parhaiden käytäntöjen perusteella.

Toinen trendi, joka määrää koulutuskeskusten nopean kehityksen nykyaikana, on jatkuva muutos suosituimmissa ja merkityksellisimmissä ammateissa ja toiminnoissa. Monet ammatit, joita oli kysytty 10–15 vuotta sitten, menettävät merkityksensä tai täydentävät uusia tehtäviä, jotka olivat aiemmin epätavallisia heille.

Yksinkertaisin esimerkki on kirjanpitäjän ammatti. Aikaisemmin se oli kirjanpidon asiantuntija, mutta nyt kirjanpitäjän ammatti on erottamaton tietotekniikasta - tämä on viite- ja oikeusjärjestelmien, erikoistuneiden kirjanpito-ohjelmien, raportointiohjelmien ja tiedonvaihtovälineiden käyttö. Ohjelmisto ottaa haltuunsa ja automatisoi yhä enemmän kirjanpidollisia toimintoja, mutta tekee kirjanpitäjistä yhä enemmän ohjelmiston alan asiantuntijoita. Ja sellaisia ​​ammatteja on tuhansia, joilla on samanlaiset suuntaukset. Kaikki nämä asiantuntijat tarvitsevat jatkuvaa ammatillista koulutusta koulutuskeskusten pohjalta.

Koulutuskeskuksen organisaatiomuodot

Tällä hetkellä koulutusprosessissa on kaksi päämuotoa. Tämä on online- ja offline-koulutus. Organisaatio ja toiminnan periaatteet riippuvat suurelta osin tämän muodon valinnasta tai pikemminkin siitä, mikä muoto vallitsee koulutuskeskuksen toiminnassa.

Verkkoharjoittelu (englanniksi online tai e-learning) on ​​etäopiskelu, kun koulutus suoritetaan Internetin avulla reaaliajassa konferenssiohjelmien avulla tai kuuntelija tarkastelee jo tallennettua videomateriaalia.

Offline-koulutus on klassinen koulutustyyppi, kun opiskelija opiskelee luokkahuoneessa, yleensä osana ryhmää ja kouluttaja tai opettaja on suoraan vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.

Harkitse tämän ja muiden koulutusmuotojen etuja.

Verkko-oppimisen edut koulutuskeskukselle:

  1. Ensinnäkin, se säästää koulutustilojen ylläpidon ja varustamisen kustannuksia.

  2. Ensimmäinen etu merkitsee toista etua: verkkokoulutuksen hinnat voidaan alentaa kustannussäästöjen vuoksi, toisin sanoen yhä useammat ihmiset voivat käyttää koulutusohjelmiasi.

  3. Verkko-oppimismallin avulla koulutuskeskuksesi voi houkutella opiskelijoita ympäri maata ja jopa koko maailmaa, laajentamalla merkittävästi opiskelijoiden yleisöä ja vastaavasti heidän rahavirtojaan ilman, että kustannukset kasvavat merkittävästi.

  4. Mukava oppimisympäristö opiskelijoille, jotka voivat opiskella sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana, auttaa myös lisäämään kurssien yleisöä ja kasvattamaan voittoa.

Mutta suoraa, offline-koulutuksen järjestämisestä koulutuskeskukselle koituvia hyötyjä ei ole ollenkaan. Kustannukset ovat korkeammat, vetovoimayleisö on vähemmän. Mutta on olemassa useita vivahteita. Korkeampien ikäryhmien on vaikeampaa oppia verkossa. Tämä tapahtuu sekä johtuen vallitsevasta psykologisesta suuntautumisesta suoraan koulutukseen että kokemuksen ja tiedon puutteesta tietokoneen kanssa työskennellessä. On myös huomattava, että verkossa on vaikea suorittaa tietotaidon välitestiä, etenkin loppukokeita, joiden tulokset antavat asiakirjan kurssien suorittamisesta. Tietysti tällainen asiakirja voidaan toimittaa kaikille kurssin maksaneille, mutta se vähentää merkittävästi kurssien ottamisen arvoa opiskelijoiden silmissä. Ei pidä alentaa sitä tosiasiaa, että suoran koulutuksen avulla yhteys luennoitsijaan on paremmin varmistettu.

Ja lopuksi on huomattava, että koulutuskurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia uusia kontakteja, joista voi olla hyötyä liiketoimintasuunnitelmassa, mikä on tärkeä kannustin monille opiskelijoille siirtyä offline-kursseille.

Siksi on suositeltavaa yhdistää verkko- ja offline-koulutuksen edut yhdistämällä nämä koulutusmuodot siten, että koulutuskeskuksesi saa maksimaalisen voiton.

Koulutuskeskuksen kannattavimmat opiskelualueet

Harjoittelusuunnan valinta on erittäin tärkeä luodun koulutuskeskuksen menestykselle. On huomattava, että voit opettaa mitä tahansa - manikyyritekniikoista työskentelemiseen salausvaluuttamarkkinoilla. Tietysti sinun, koulutuskeskuksen järjestäjänä, ei tarvitse ymmärtää kaikkia ohjeita itse. Päätehtäväsi on yrityksen järjestäminen. Parhaiden kouluttajien tai opettajien löytäminen, etenkin koska voit tarjota yhdistelmätyötä, ei kokopäiväistä, ei ole vaikeaa.

Venäjän osalta täydennyskoulutuksen markkinoiden arvioidaan olevan yli 100 miljardia ruplaa. Lähes seitsemän miljoonaa Venäjän federaation kansalaista osallistuu täydennyskoulutukseen.

Markkinatoimijoiden mukaan suosituimpia ovat kurssit, jotka kestävät enintään kuukauden.

Koko Venäjän täydennyskoulutuksen markkinat voidaan jakaa kahteen suureen osaan: lasten ja nuorten lisäkoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus.

Lasten lisäkoulutuksella kaikki on yksinkertaista. Koulutuskeskusten keskuudessa eniten kysyntää on keskuksista, jotka valmistautuvat yhtenäiseen valtion tenttiin (USE). Tämä on ymmärrettävää, koska ilman erityistä valmistautumista tenttiin on erittäin vaikeaa hankkia tarpeeksi pisteitä pääsyä varten korkeakouluun. Toiseksi lasten ja nuorten kysynnän aikana järjestetään erilaisia ​​kielikursseja, etenkin englannin kielen kursseja, jotka liittyvät sen perinteisesti alhaiseen opetukseen tavallisessa peruskoulussa. Seuraavaksi tulee taide- ja urheilukasvatus. Lisätaiteen koulutuksen suunnat ovat erityisen erilaisia. Klassiset piirustuskurssit ovat suosittuja siinä, samoin kuin sen modernit suunnat, esimerkiksi valokuvaus tai näyttelijä.

Ammatillisen jatkokoulutuksen suosituimpien kurssien luettelon määrittäminen on paljon vaikeampaa, niiden luettelo on liian laaja. Suurin osa tämän segmentin opiskelijoista (noin 44%) päivitti tietonsa ammatista, joka oli aiemmin hankittu korkea-asteen tai keskiasteen koulutuksessa. Näiden kurssien opiskelijat olivat ammattilaisia, jotka työskentelevät aktiivisesti pääalalla, esimerkiksi kirjanpitäjät, tilintarkastajat, lakimiehet. Koulutus- ja täydennyskoulutukseen tarkoitetut kurssit ovat erittäin kysyttyjä.

Kun otetaan huomioon koulutuskeskuksen suosituimpien toimintojen alakohtainen luonne, voidaan todeta, että kaivosteollisuus on tässä johtavassa asemassa, mikä liittyy toisaalta teollisuuden nopeaan teknologiseen kehitykseen ja teollisuuden riittäviin taloudellisiin resursseihin, jotka tilastojen mukaan sai osallistua melkein joka kolmas työntekijästään jatkokoulutukseen.

On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin lisäkoulutuksen aloihin kuin Internet-markkinointi, graafinen suunnittelu, logistiikka ja yritysjohtaminen, toisin sanoen alueisiin, joilla korkea-asteen koulutus ei ole ajan tasalla nykyisten kehityssuuntien kanssa.

Ammatillisesta lisäkoulutuksesta puhuttaessa ei voida mainita jatkokoulutuksen käsitettä, joka on erittäin suosittu kehittyneissä maissa. Lyhyesti sanottuna tämä käsite tarjoaa koulutuksen "ei elämälle, vaan koko elämän ajan". Tässä indikaattorissa Venäjä on huomattavasti jäljessä kehittyneistä maista. Venäjän federaatiossa enintään 20% työntekijöistä osallistuu jatkokoulutusprosessiin, Euroopan unionin maissa tämä indikaattori on kaksinkertainen. Tästä syystä ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämismahdollisuudet ovat valtavat, markkinoiden pitäisi kasvaa ainakin kahdesti.

Siksi harkitsemme, mitkä suuntaukset ovat olemassa ammatillisen lisäkoulutuksen markkinoilla kehittyneissä maissa, koska siellä vallitsevilla suuntauksilla on pian kysyntää myös maassamme, ja siihen on varauduttava, jotta oma markkina-alueemme varataan etukäteen.

Ensinnäkin nämä ovat liiketalouden hallintoon ja johtamiseen liittyviä kursseja. Näihin sisältyy esimerkiksi analyyttisten taitojen kehittämiseen tarkoitettuja kursseja, työkaluja päätöksentekoon vaikeissa tilanteissa sekä koulutusta tuottavuuden parantamiseksi ja oman ajan hallitsemiseksi. Naisten johtamistaitojen ja johtamistaitojen kehittämiseen erikoistuneet koulutuskeskukset kehittyvät nopeasti. Venäjällä tällainen suunta on heikosti kehittynyt, sukupuolen väritys maamme koulutuksessa ei yleensä ole tyytyväinen, mutta se on globaali suuntaus. Tätä suuntaa on syytä tarkastella tarkemmin.

Ruoanlaiton, psykologisen kehityksen ja korjaamisen ammattikurssit ovat erittäin suosittuja ulkomailla.

Joten minkä suunnan sinun tulisi valita kannattavimmaksi? Tähän kysymykseen ei ole tarkkaa vastausta. Et voi valita koulutuskeskuksen erikoistumista sen perusteella, mitkä alueet ovat nyt eniten kysyttyjä. Markkinoille tullessasi sinun on kilpailtava asiakkaiden kanssa koulutuskeskuksista, joilla on jo vahva maine tällä segmentillä. Valitse koulutuskeskuksen erikoistumisalueet, jotka joko sallivat opiskelijoiden uudelleenkoulutuksen ja nykyaikaisemman erikoisuuden tai ansaitsevat enemmän rahaa erikoisuudestaan. No, tietenkin, täytä vapaa-aika. Ruoanlaittokurssit ovat erityisen suosittuja nykyään.

Koulutuskeskuksen perustamisen oikeudelliset näkökohdat: lisenssit, sertifikaatit, luvat

Aloitetaan tärkeimmästä kohdasta - tarvitsetko luvan koulutuskeskukseen. Tämä on vaikea kysymys juridiselta kannalta. Käytännössä tätä liiketoiminta-aluetta säätelevät liittovaltion laki "Koulutuksesta Venäjän federaatiossa", päivätty 08/18/2019 N 273-ФЗ, ja liittovaltion laki "Tiettyjen toimintamuotojen lisensoinnista", päivätty 08.8.1919, N 99-ФЗ. Älä katso sitä tosiasiaa, että lait on annettu kauan sitten. Niitä täydennetään ja selkeytetään vuosittain, niiden soveltaminen on sanamuodon moniselitteisyyden vuoksi melko monimutkaista. Laskematta oikeudellisiin vaikeuksiin vastaamme tähän kysymykseen yksinkertaisesti.

Tarvitaan koulutuskeskuksen lupa. Poikkeuksena on tapaus, jossa yksittäinen yrittäjä johtaa opetusta henkilökohtaisesti. Hänellä ei ole oikeutta palkata työntekijöitä. Pääsääntöisesti tämä on tutorointi. Mutta koulutuskeskuksen muoto, josta tässä artikkelissa puhutaan, on erilainen - oletamme koulutuskeskuksen perustamisen useiden jatkuvasti työskentelevien opettajien ja useiden koulutusohjelmien kanssa. Tässä tapauksessa vaaditaan lisenssi.

Tietysti on "laillisia" vaihtoehtoja tämän lain kiertämiseksi. Yksi niistä sisältää esimerkiksi järjestelmän, jonka mukaan kukin ohjaaja tekee erillisen sopimuksen opiskelijoiden kanssa ja koulutuskeskus tekee sopimuksen kunkin tutorin tai opettajan kanssa huoneen vuokraamisesta. Vaihtoehto on epäselvä juridiselta kannalta. Emme suosittele tämän vaihtoehdon käyttämistä kuultamatta pätevää asianajajaa omalla alueellasi, koska valvontaviranomaisten toimet voivat olla täysin erilaisia.

Siksi harkitsemme, mitä tarvitaan koulutuskeskuksen lisenssin saamiseksi. Kaikki alkaa koulutuskeskuksen organisaatiomuodon valinnasta. Lain mukaan se voi olla koulutusorganisaatio ja koulutusta tarjoava organisaatio. Koulutusorganisaatiot ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita (ANO, NIGHT, OCHUDO ja muut). Koulutusta tarjoavat organisaatiot ovat oikeushenkilöitä tai yksittäisiä yrittäjiä, myös työntekijöiden kanssa. Valitsemme toisen vaihtoehdon, koska aiomme edelleen harjoittaa kaupallista toimintaa ja niille lisenssin saamisen vaatimukset ovat alhaisemmat.

Luvan saaminen koulutusta tarjoavalle organisaatiolle ei ole erityisen vaikeaa. Emme aio puuttua asiaan yksityiskohtaisesti, yleensä järjestelmä on seuraava: saada lausunto Rospotrebnadzorilta ja itse lisenssiltä opetusministeriöltä. Luonnollisesti pelkästään lausunnot eivät riitä näiden asiakirjojen vastaanottamiseen, vaan niihin on liitetty melko suuri luettelo asiakirjoista. Voit saada tämän luettelon näiden elinten työntekijöiltä. Lisenssin maksu on 7500 ruplaa. Varmista, että saat tämän luettelon etukäteen, koska erityyppisille koulutuskeskuksille on erityisiä huonevaatimuksia. Esimerkiksi lasten koulutuskeskuksessa tulisi olla vähintään kolme wc: tä pojille, tytöille ja työntekijöille. Ja tätä ei voida järjestää jokaisessa huoneessa, joten ole varovainen.

Jos et halua käydä läpi tätä koko menettelyä itse, erikoistuneet organisaatiot auttavat sinua. Tällaisen lisenssin hankkimisaika kestää noin kolme kuukautta, palvelun hinta on 30 tuhatta ruplaa.

OKVED-koodin valinnassa on joitain vaikeuksia. Tärkein on OKVED-koodiosa P "Koulutus". Mutta alajakson valinnalla voi olla vaikeuksia. Kaikki riippuu monista tekijöistä: kurssien kesto, järjestämisen muoto, tarjottujen palvelujen tyyppi. Suosittelemme, että käytät tässä asiassa Rosstatin tai Rosstandartin neuvoja alueellasi tai otat yhteyttä asiaankuuluvaan lakitoimistoon. Eri sääntelyviranomaisilla voi olla valituksia tästä aiheesta, joten on parempi selventää kaikki vivahteet etukäteen.

Koulutuskeskuksen sijoitus-, voitto- ja taloudelliset tulokset

Määritä heti, että kysymys koulutuskeskuksen sijoittamisesta ja kannattavuudesta riippuu monista tekijöistä. Jos aiot aloittaa verkkokursseilla ja suorittaa ne itse, niin investoinnin arvo on 50 tuhatta ruplaa. Riittää, kun ostat tietokoneen, jolla on Internet-yhteys, rekisteröi IP ja kulutat tietyn summan mainontaan. Mikä parasta, tässä tapauksessa mainonta sosiaalisissa verkostoissa toimii. Mieluiten Facebookissa. Mutta täällä kaikki riippuu kurssien suunnasta. Esimerkiksi Instagram toimii paremmin ruoanlaittokursseissa.

Jos aktiviteettisi liittyy offline-koulutukseen, tarvitset ensinnäkin tilaa, joka täyttää tietyt koulutuslaitosten vaatimukset. Tällaisen huoneen vuokrakustannukset eivät välttämättä ole kovin suuret, koska ne voivat olla alueella 25-30 neliömetriä. Se voi tarvita korjauksia, mutta kaikki erikseen.

Toinen merkittävä kuluerä voi olla toimisto- ja tietokonelaitteiden, projektorin ja muiden koulutusprosessin toteuttamiseen tarvittavien laitteiden hankinta. Jos kurssit ovat yhteydessä tietokoneisiin ja sinun on varustettava ne jokaisella koulutuspaikalla, tämän hinta voi olla 300 tuhatta ruplaa kymmenelle koulutuspaikalle. Pyöristettynä, jos vuokraamme huoneen, se ei vaadi merkittäviä korjauksia ja varustamme jokaisen koulutuspaikan tietokoneella, niin tällaisen keskuksen järjestämiskustannukset, huonekalut huomioon ottaen, ovat 600 tuhatta ruplaa. On myös tarpeen tarjota toimintavaraus useaksi kuukaudeksi vuokran ja palkan maksamiseksi kerrallaan, kunnes saavutat operatiivisen takaisinmaksun. Offline-koulutuskeskuksen avaamisen kokonaiskustannukset ovat 1 miljoona ruplaa.

Kustannuksista pääosa muodostuu koulutusta johtavien opettajien tai asiantuntijoiden palkoista. Voitto riippuu suoraan kurssien opiskelijoiden lukumäärästä ja opettajien lukumäärästä. Annamme esimerkin. Oletetaan, että olet perustanut offline-koulutuskeskuksen, jossa on kolme opettajaa, eli kolme ohjelmaa. Opiskelukausi on yksi kuukausi kaikille ohjelmille. Ohjelmassa on keskimäärin 10 opiskelijaa. Kurssin hinta on 8 tuhatta ruplaa. Näin ollen tulosi ovat noin 240 tuhatta ruplaa. Kulut, kun otetaan huomioon vuokra, palkat, verot ja mainonta, ovat noin 180 tuhatta ruplaa. Kokonaistulosi ovat noin 60 tuhatta ruplaa kuukaudessa.

Verkkokursseilla voimme saada yli 50 henkilöä kurssilla, joilla on minimaalinen sijoitus ja laadukkaat vaadittavat kurssit. Kurssin voitto voi olla yli satatuhatta ruplaa.

Koulutuskeskuksen takaisinmaksuaika on keskimäärin noin vuosi.

Verkko-oppimiskeskusten ansaitsemiseen on vähemmän selviä tapoja. Voit esimerkiksi ansaita ja tarjota täysin ilmaisen koulutuksen. Malli on seuraava. Kursran venäläiset yhteistyökumppanit tarjoavat koulutuksensa ilmaiseksi, mutta ne veloittavat todistuksen ja todistuksen maksun. Kursralaisen venäläisen divisioonan vuositulot olivat noin 3 miljoonaa dollaria, koska he olivat laatineet ei-huomattavan määrän kursseja venäjäksi ja käyneet noin 2 miljoonaa dollaria niiden valmisteluun. Toisin sanoen se maksoi kustannuksensa alle vuodessa. Mutta nämä kurssit voivat olla kannattavia vuosia.

Koulutuskeskuksen markkinointi ja myynninedistäminen

Tässä on muutamia perussääntöjä, joita sinun on noudatettava mainostaessasi koulutus- tai koulutuskeskusta.

  • Yritä myydä tuotteitasi mahdollisimman laajalle yleisölle : yrityksille, lapsille, heidän vanhempilleen, opiskelijoille. Esimerkiksi, jos puhumme lastenkeskuksesta, niin jos et esitä kurssiasi vanhemmillesi suotuisasti, et saa asiakasta, ja jos et ota lasta ensimmäisessä oppitunnissa, hän ei tule.

  • Tärkein koulutuskeskuksen mainoskanava on virusperäisyys, eli mainontatapa, kun käyttäjät lähettävät tietoja, toisin sanoen, suusta suuhun.

  • Mainosta ei keskusta, mainosta opettajia ja asiantuntijoita . Tällä tavalla houkuttelet enemmän kuuntelijoita ja lisäät heidän luottamustaan.

  • Tee lisämyyntiä . Oletetaan, että kun olet suorittanut peruskurssin, tarjoa kalliimpi edistynyt ja sitten asiantuntijakurssi.

  • Käytä sosiaalisia verkostoja mainostaaksesi. Niissä käyttäjät voivat helposti jakaa suosikkitietojaan. Älä lisää koulutuskeskuksesi sivuille uutisia ja mainostietoja, vaan erityistapauksia ja ratkaisuja, anna sosiaalisten verkostojen lukijoille nähdä kurssien potentiaali.

  • Saa jatkuvasti palautetta kuulijoiltasi . Tämän avulla voit tehdä kursseista entistä hyödyllisempiä ja tehokkaampia, mutta myös lisätä asiakasuskollisuutta. Pyydä oppilaita antamaan palautetta kursseista, jotka käydään verkkosivustollasi tai sosiaalisten verkostojen sivulla.

Franchising- ja online-oppimiskeskusalustat

Vaikka aiot avata offline-koulutuskeskuksen, sinun on lisättävä online-komponentti ohjelmaansa laajentaakseen yleisöä ja houkutellakseen uusia asiakkaita. Nykyaikaisten erikoisalustojen avulla voit tehdä tämän helposti ja melkein ilman investointeja.

Pienestä maksusta saat paitsi kaikki tarvittavat työkalut verkkokoulutuksen järjestämiseksi, mutta myös mahdollisuuden saada maksua ja suorittaa lisämyyntiä. Monissa tapahtumapaikoissa on ilmainen jakso useiden online-seminaarien pitämiseen. Voit helposti ja ilman sijoitusta arvioida tämän koulutusmuodon tehokkuutta.

Yrityksen perustamisen yksinkertaistamiseksi, etenkin jos et ole aiemmin työskennellyt tässä liiketoiminnassa, koulutuskeskuksen luvan hankkiminen voi auttaa sinua. Usein franchising-yrityksiä tarjoavat yritykset tarjoavat jo kehitettyjä kursseja, mutta myös asiakkaita, tarjoamalla itsenäisesti mainontatoimintaa koulutuskeskukseesi sekä tarjoamalla juridista ja kirjanpidollista tukea.

Yhteenvetona voimme päätellä, että koulutuskeskuksen perustaminen on lupaava liiketoiminta, jonka potentiaali näkyy vasta Venäjän markkinoilla. Tehokkaat verkko-oppimismenetelmät voivat minimoida investoinnit, ja kiinnostava yleisö tuottaa hyvää tuottoa.

Anton Vodolazov, liikekonsultti, taloustieteiden ehdokas

Ota yhteyttä kirjoittajaan:

(c) www.clogicsecure.com - portaali liiketoimintasuunnitelmiin ja suuntaviivoihin pienyrityksen perustamiseksi 18.8.2019

Suosittu Viestiä