Liiketoimintasuunnitelma: Siipikarjanlihan ja höyhenen raaka-aineiden tuotanto

maatalous karja

VAROITUS! Tämä materiaali on esimerkki valmiista liiketoimintasuunnitelmasta ja sitä voidaan käyttää koulutusvälineenä.

1. LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET JA LIIKETOIMINNAN TAVOITTEET

Liiketoimintasuunnitelman tavoitteet ovat:

• Valitun toiminnan tyypin kannattavuuden perustelu - teollisen siipikarjan kasvatus omissa tuotantolaitoksissaan ja höyhenen höyhenen raaka-aineiden myynti elinikäistä kynimistä varten ja siipikarjanliha kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla;

• Markkinaolosuhteiden tunnistaminen ja lopputuotteiden myynnin ennuste lisäämällä tuotantokapasiteettia investointikaudella.

• Arvio liiketoiminnan odotettavissa olevista taloudellisista tuloksista ja yrityksen taloudellisen strategian rakentamisesta selvitettäessä pankin kanssa lainattuja varoja.

Yhtiön tavoitteet sijoituskaudella ovat:

• siipikarjakodin jälleenrakentaminen tavoitteena valmistaa tuotanto suljettuun teknologiseen kierrokseen (ensimmäinen vaihe on tuotanto ostettujen nuorten siipikarjan perusteella; toinen vaihe on nuorten siipikarjan oma inkubointi siipikarjan laumoista peräisin olevien munien teollisen tuotannon kanssa, jota seuraa likaisten höyhenten ja teollinen liha);

• suorittaa siipikarjatilan tekniset uudelleenlaitteet ja infrastruktuurit, uudistaa kone- ja teknologialaitteisto;

• saada jalansija ja laajentaa teollisten siipikarjanlihan myynnin hallittujen alueiden segmenttiä myyntiorganisaatioiden kanssa suorien sopimusten perusteella;

• toteuttaa aiesopimus ja vahvistaa höyhenen vientiin tarkoitettujen raaka-aineiden jakelukanavia;

• varmistetaan lopputuotteiden tuotannosta ja markkinoinnista saatavien voittojen massan kertyminen henkilökohtaisen kulutuksen tyydyttämiseksi ja tuotannon toisen kehitysvaiheen toteuttamiseksi.

Valittu toimintatyyppi yhdistetään alueellisiin ohjelmiin Rostovin alueen talouden maatalouden kehittämiseksi ja väestön tarjonnan lisäämiseksi välttämättömillä tuotteilla.

Maatilan oman pääoman kertyminen luo perustan maaseudun tuotantovoimien yhdistämiselle ja maatalouden tuotantotekniikan päivittämiselle.

Talonpoikaistilojen vienti-tuonti varmistaa paikallisten maatalouden tuottajien integroitumisen maailmantalouden prosessiin ja lisää niille markkinoiden hallinnan taitoja.

2. YRITYS JA SEN TUOTTEET

2.1. Yrityksen sijainti ja omistajuus

Hankkeen aloittaja - Ovis-maatila - rekisteröitiin Rostovin alueen Ust-Donetskin alueen hallintopäällikön päätöksellä 22. toukokuuta 1992. N409. Maatila on itsenäinen yhteisö, jolla on perheen ja henkilöryhmän muodostama oikeushenkilön oikeus ja jonka tarkoituksena on tuottaa ja myydä maataloustuotteita, jalostaa maatalouden raaka-aineita sekä käydä kauppaa ja hankintaa (maatilan peruskirja ja asetus ovat liitteenä).

Maatila "Ovis" sijaitsee Art. Rostovin alueen Melikhovsky Ust-Donetskin alueella (110 km. Donin Rostovin kaupungista) on 4 hehtaarin maa-alue. omistaa siipikarjantuotannon järjestämiseen.

Ovis-tilan omistusoikeus on siipikarjatalon tiloissa, joiden arvo on 18.8.2019 -150, 0 tuhatta ruplaa. (Päätelmä kiinteistöjen arvioinnista on liitteenä). Rakennus on tiilellä rakennettu, pinta-ala 1, 395 neliömetriä, jatkeineen, kiviperusta, puulattiat, liuskekivi. Talo on varustettu vedellä arteesisesta kaivosta, viemäri, ilmanvaihto, lämmitys, valaistus.

Siipikarjakodin ja untuvahihnaraaka-aineiden valmistusyksiköiden teknisten laitteiden arvioidaan olevan 18.8.2019 alkaen 103, 7 tuhatta ruplaa. oma kiinteistö (asiantuntijalausunto on liitetty liitteenä).

Siipikarjan kasvattamisen ja höyhenen raaka-aineiden valmistuksen nykyaikaisen tekniikan hallitsemiseksi yrityksen pääoma vaatii jälleenrakennusta ja tuotantoinfrastruktuurin kehittämistä.

2.2. Yrityksen teknologia ja tuotteet

Päätoiminta on siipikarjan - hanhien - viljely niiden kynimistä varten, yuboy-siipikarjan höyhenen höyhenen massan valmistelu lihan myyntiin lihan myrkytysjakson jälkeen.

Teknologinen sykli on enintään kuusi kuukautta, mikä heikentää merkittävästi toiminnan kannattavuutta johtuen käyttöomaisuuden vaadituista seisokkeista vuoden aikana. Siipikarjatilan tärkeimmät kapasiteetit ovat analyysihetkellä enintään 20–25 prosenttia, koska varoja puuttuvat lintujen siitoslaumojen ostamiseen ja talon jälleenrakennukseen.

Siipikarjatilan rehupohja on laidunmaa, osittain kylvöala, mutta päärehu ostetaan rehua valmistavilta yrityksiltä.

Rehun jakelu, tilojen puhdistaminen, siipikarjan teurastus, ruhojen saattaminen vakiovaatimuksiin on manuaalinen tekniikka.

Maatilatuotteet - hanhen, valkoiset, höyhenen raaka-aineet elinikäisestä kitkimisestä. 1 kg raaka-aineiden rakenne: alas -28-32%; kynä - 72-68%. Raaka-aineiden pakkaukset - teak-pussit, joissa on 20 kg.

Untuvien höyhenten raaka-aineiden kuluttajat hankkivat yrityksiä maan alueilla ja IVY-maissa. Saavutettu toimitusmäärä on 580-630 kg raaka-aineita vuodessa.

Samankaltaisten tuotteiden tuotantoa alueella (siipikarjan suonensisäinen kyniminen) teollisesti ei käytännössä suoriteta. Teknologia fluffiraaka-aineen valmistamiseksi nykyisillä siipikarjatiloilla on samanaikainen kuolleille linnuille suoritettu prosessi, mikä heikentää merkittävästi valmistetun massan laatua ja kaventaa tuottajien myyntimarkkinoita. Rostovin alueen yksityisellä maatalouden alapeiteraaka-aineiden hankinta on kehittymätöntä. Yllä olevat tekijät vahvistavat tämän markkinaraon täyttökelpoisuuden laskettaessa korkealaatuisten untuvahihnaraaka-aineiden kasvavaa tarvetta kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla.

Lihatuotteet - hanhen ruhot ja muut eläimenosat. Lihatuotos yhdestä siipikarjayksiköstä on 4 kg korkeinta ja ensimmäistä luokkaa. Saavutettu vuotuinen tuotantomäärä on 7, 8-8, 5 tonnia lihatuotteita. Myyntimarkkinat ovat paikallisia: Rostovin alueen kaupunkien "osuuskuntien" markkinat (vähittäismyynti -45%); kauppa- ja välitysyritykset (tukkukauppa - 40%); ateriapalveluyritykset (sopimukset - 15%).

Talouden lihatuotteiden myynti tapahtuu keskimääräisillä markkinahinnoilla kilpailuympäristössä kotimaisten ja ulkomaisten tuotteiden kanssa (kananruhot ja kananjalat, ankanruhot, kalkkunanliha jne.).

Hanhenlihan tuotantoa alueella ei kehitetä teollisuuden perusteella sen kannattavuuden vuoksi puhtaasti lihantuotannossa (hanhien ruokintaan liittyvän tuotantosyklin pitkän keston, tämän tyyppisten lintujen kasvattamisen suhteellisen suuren työvoiman ja rehun suuren ominaiskulutuksen vuoksi).

Yhdessä raaka-aineiden tuotannon kanssa hanhitilojen lihatuotteiden myynti yhdenmukaistetaan lihantuottajayritysten teollisuuden keskimääräisen kannattavuustason kanssa ja liiketoiminta itsessään tulee kilpailukykyiseksi.

lue lisää

Lähde: www.dist-cons.ru

* Artikkeli on yli 8 vuotta vanha. Voi sisältää vanhentuneita tietoja


Suosittu Viestiä