Katsaus verkkokaupan markkinoihin tavarat

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. JOHDANTO

Verkkokaupan kehitys sekä Venäjällä että koko maailmassa on ollut erittäin aktiivista viimeisen 5–7 vuoden aikana. Monet perinteiset offline-kaupat ja -verkot etsivät aktiivisesti uutta jakelukanavaa puhumattakaan pienyritysten kehittämisestä, joille Internetin välinen kauppa tarkoittaa vähäisiä kustannuksia varaston markkinoinnista ja ylläpidosta.

Yksi tämän teollisuuden kehityksen päätekijöistä on laajakaistaisten Internet-yhteyksien leviäminen sekä verkko-ohjelmointitekniikoiden kehittäminen, jotka yhdessä antavat käyttäjille mahdollisuuden saada kaikkein täydellisin ja nopein pääsy moniin erilaisiin tuotteisiin. Käyttäjä ei voi vain nähdä valokuvia tuotteesta, selvittää sen ominaisuuksia, lukea muiden asiakkaiden arvosteluja, vaan myös melkein heti verrata muiden kauppojen vastaaviin tuotteisiin.

2. MARKKINANALYYSI

Kuten perinteinen fyysinen vähittäiskauppa, myös verkkokauppa on selkeä osoitus maan talouden yleisestä tilasta, kuluttajien näkemyksistä ja tärkeimmistä suuntauksista. Makrotaloudellisten indikaattorien analyysi osoittaa negatiivisen BKT: n kasvun alkavan vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä, mikä tarkoittaa siirtymistä pysähtyneisyydestä kriisiin.

Kuva 1. Venäjän BKT: n vuosineljänneksen kehitys vuosina 2008-2015, miljardia ruplaa ja% edelliseen ajanjaksoon (Rosstatin mukaan)

Syynä laskuun oli useita ilmeisiä tekijöitä: EU: n ja Yhdysvaltojen pakotteet, kansallisen valuutan heikentyminen, öljyn hinnan lasku ja seurauksena useimpien maan väestön hyvinvoinnin ja vakavaraisuuden lasku. Tuontituotteiden - sekä elintarvikkeiden että muiden tuotteiden - kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Pelkästään vuonna 2014 tavaroiden ja palveluiden hinnat nousivat Rosstatin mukaan keskimäärin 11, 4% vuoteen 2013 verrattuna. Elintarvikkeiden hinnat nousivat 15, 4%, muiden tuotteiden kuin 8, 1%.

Kuvio 2. Kuluttajahintaindeksi, % edellisvuodesta (ennuste vuoteen 2018)

Väestön käytettävissä olevien reaalitulojen lasku talouskehitysministeriön mukaan oli 1% vuonna 2014 ja vuonna 2015 - jo 7, 8%. Joidenkin arvioiden mukaan positiivinen dynamiikka on kuitenkin melko todennäköistä vuoden 2016 tulosten yhteenvedon jälkeen. RBC.Quote -ennusteiden mukaan kasvu voi nousta 1 prosenttiin.

Huolimatta asiantuntijoiden melko positiivisista ennusteista öljyn hinnan noususta, alhaisemmasta inflaatiosta ja kuluttajahinnoista, lähivuosina on odotettavissa kuluttajaaktiivisuuden jatkuvaa laskua - kuluttajat lähestyvät ostoja huolellisesti ja huolellisesti. Yksi syy on väestön korkea velkakuorma, kuluttajien luottamuksen puute.

Nämä prosessit voivat vaikuttaa moniin talouden aloihin. Talouskehitysministeriön mukaan vähittäismyynti Venäjällä laski vuonna 2015 8, 2% edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuva 3. Venäjän väestön käytettävissä olevien tulojen kasvuvauhdin kehitys vuosina 2007-2016, % (talouskehitysministeriön mukaan)

Internetin käyttäjien lukumäärän suhteen Venäjä on nykyään hiukan jäljessä monista maailman kehittyneistä maista - maamme Internetin käyttäjien määrä on noin 71% koko taloudellisesti aktiivisesta väestöstä. Vertailun vuoksi Australiassa tämä indikaattori on 92 prosenttia ja Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa - yli 80 prosenttia. Siitä huolimatta, joka vuosi tämä aukko pienenee, mikä vaikuttaa positiivisesti verkkokaupan määrään. Tämä ei kuitenkaan ole tämän segmentin ainoa kasvutekijä.

Kuva 4. Internetin levinneisyys joissain maailman maissa, % väestöstä, kesäkuu 2016 (Internetworldstats.com-sivuston mukaan)

Kuva 5. Internetin käyttäjien rakenne siirtotyypeittäin, 2015, % (POF: n mukaan)

Verkkokaupan kasvu hidastui hieman vuoden 2015 jälkeen. RBC RESEARCH -arvioiden mukaan verkkokaupan markkinavaihto liikevaihdolla b2c-segmentissä (kuluttajien vähittäismyynti) vuonna 2015 oli 922, 4 miljardia ruplaa, mikä on vain 2, 1% suurempi kuin vuonna 2014. Samanaikaisesti reaalimäärät todennäköisimmin laskivat markkinahintojen nousun seurauksena. Asiantuntijat huomauttavat seuraavat suuntaukset vuonna 2015:

  • Keskimääräisen tarkistuksen kasvu melkein kaikissa verkkokaupan segmenteissä, mikä tarkoittaa kaikkien tavararyhmien kuluttajahintojen nousua.

  • Ostojen tiheyden väheneminen;

  • Verkkokauppojen ostajien määrän kasvu.

Samaan aikaan Internet-kaupan osuus vähittäiskaupan kokonaisrakenteesta laski hieman - 2, 2 prosentista 2, 0 prosenttiin; muiden kuin elintarvikkeiden rakenteessa - 4, 1%: sta 3, 8%: iin.

Kuva 6. Internet-kaupan b2c-segmentin dynamiikka Venäjällä, 2009-205, miljardia ruplaa, % (RBC RESEARCH -tietojen mukaan)

RBC TUTKIMUKSEN arvioiden mukaan vuonna 2015 17, 7 miljoonalla venäläisellä, jotka asuvat kaupungeissa, joissa asuu yli 100 tuhatta ihmistä, oli kokemusta verkkokaupoista. Samanaikaisesti ottaen huomioon Internetin suhteellisen alhainen levinneisyys Venäjällä, Internet-ostajille on edelleen suuri kasvupotentiaali.

Kuva 7. Internet-ostajien määrä Venäjällä, 2010 - 2015, miljoonaa ihmistä (18-54-vuotiaat, kaupungit> 100 tuhatta ihmistä) (RBC-TUTKIMUKSEN mukaan)

Tähän mennessä Internet-kaupan kehittynein segmentti on hyödykesegmentti, johon sisältyy myös rautatie- ja lentolippujen myynti - sen liikevaihto vuonna 2015 kasvoi 3, 3% ja oli 779, 7 miljardia ruplaa. Ensinnäkin lentolippujen myynti kasvoi (ihmiset alkoivat kääntyä vähemmän matkatoimistojen puoleen) sekä rakennus- ja viimeistelyaineiden myynti.

Merkittävä osa Venäjän Internet-kaupan markkinoista on rajat ylittävää kauppaa, kun venäläiset ostavat tavaroita ulkomaisista verkkokaupoista. Samaan aikaan länsimaisilla verkkokaupoilla on korkea kilpailukyky valikoiman laajuuden ja tuotteiden laadun suhteen ja kiinalaisilla valikoiman laajuuden ja hinnan suhteen. Tämä lisääntynyt kilpailukyky on huolestuttava sekä yritysyhteisöjen että valtion tasolla. Tähän päivään mennessä on olemassa erilaisia ​​lakiesityksiä, jotka rajoittavat ulkomaisten verkkokauppojen kauppaa Venäjällä.

Maksullisten palveluiden myynnin määrä Internetissä on alempi kasvusektorin suhteen tuotesegmenttiin. Niiden osuus vuonna 2015 laski 12, 6 prosentista 12, 2 prosenttiin. Rahamääräisesti sen määrä pysyi käytännössä ennallaan: 113, 7 miljardia ruplaa. vuonna 2014 ja 112, 6 miljardia ruplaa. vuonna 2015.

Kuva 8. Venäjän Internet-kaupan markkinoiden rakenne vuonna 2015, % (RBC-TUTKIMUKSEN mukaan)

Tärkeimmät Internetin kautta vuonna 2015 myydyt tuotteet olivat (piti noin 60% kokonaismarkkinoista):

  • lennot

  • Vaatteet ja kengät

  • lisälaitteet

  • Digitaalinen tekniikka

  • Kodinkoneet

  • Junaliput

Kuva 9. Venäjän tavaroiden verkkokaupan rakenne vuonna 2014, miljardia ruplaa (RBC-TUTKIMUKSEN mukaan)

Suurinta kasvu oli lentoliikenteen myynnissä. Syynä on lähtevän matkailun väheneminen ja kotimaan matkailun osuuden kasvu, jossa venäläiset mieluummin ostavat lippuja yksinään ilman matkatoimistojen osallistumista. Myös rakennusmateriaalien myynti kasvoi merkittävästi, mikä ensinnäkin nousi hintaan suhteellisen vähän (koska suurin osa tuotannosta oli kotimaista), ja toiseksi, verkkokaupoissa niiden hinnat ovat perinteisesti huomattavasti alhaisemmat kuin fyysisten tuotteiden. vähittäiskauppa.

Digitaalisten ja atk-laitteiden segmentti laski merkittävästi (119, 2 miljardista ruplasta 76, 1 miljardiin ruplaan eli 36%). Rajoittavia tekijöitä olivat: taipumus säästää rahaa, vähentää ostojen tiheyttä (laitteiden ja laitteiden päivittäminen), nousevat tuontituotteiden hinnat (mikä muodostaa suurimman osan tämän tavaraluokan tuotteista).

Kuva 10. Erityyppisten tavaroiden verkko-ostajien määrä vuonna 2014, tuhatta henkilöä (RBC-TUTKIMUKSEN mukaan)

RBC-tutkimuksen tulokset osoittivat, että valtaosa venäläisistä Internetin käyttäjistä on aktiivisia osallistujia Internet-kaupan markkinoilla. Aktiivisimmat osallistujat asuvat Moskovassa, Moskovan alueella ja Pietarissa. Samanaikaisesti pienten kaupunkien asukkaat (100 - 500 tuhatta ihmistä) tekevät ostoksia verkkokaupoista useammin kuin suurten kaupunkien asukkaat.

Denis Miroshnichenko

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019

Suosittu Viestiä